CO2 emissiooni vähendamise kalkulaator

Maja täiendavalt soojustades väheneb ka keskkonda eralduva süsihappegaasi CO2 hulk.
Käesolev programm näitab, kui palju väheneb CO2 emissioon kg/m2 kohta hoone ekspluateerimise 50 aasta jooksul, juhul kui kasutatakse täiendavat soojusisolatsiooni:

Olemasolev soojusisolatsioon

Täiendav isolatsioonikiht

Siin näete, kui palju väheneb CO2 eraldumine maja täiendava soojustamise korral:
kg CO2 / m2 50 aasta jooksul

Näide:
Maja pööning on soojustatud 50 mm paksuse soojusisolatsioonikihiga. Pööning soojustatakse täiendavalt veel 200 mm paksuste ROCKWOOL SUPERROCK plaatidega. 50 aasta jooksul vähendate CO2 emissiooni hulka 630 kg CO2 / m2. See tähendab, et juhul, kui Teie pööningu pindala on 120 m2, jääb keskkonda eraldumata (120 x 630 =) 75 600 kg CO2.