CO2 emisijas samazinājuma kalkulators

Ierīkojot mājai papildus siltumizolāciju, samazinās CO2 izplūdes daudzums apkārtējā vidē. .
Šī programma parādīs, par kādu daudzumu samazināsies CO2 emisijas daudzums kg/m2 ēkas ekspluatācijas 50 gadu laikā, ja būs ierīkota papildus siltumizolācija :

Pašreizējā siltumizolācija

Papildus izolācijas slānis

Šeit Jūs redzat, kādā mērā samazināsies CO2 izplūde pēc mājas papildus siltināšanas:
kg CO2 / m2 50 gadu laikā

Piemērs:
Nama bēniņi ir siltināti ar 50 mm biezu siltumizolācijas slāni. Papildus tiek ierīkota izolācija no 200 mm biezajām ROCKWOOL SUPERROCK plātnēm. 50 gadu laikā kaitīgo gāzu emisijas daudzumu atmosfērā samazināsiet par 630 kg CO2 / m2. Tātad, ja Jūsu bēniņu platība ir 120 m2, tad apkārtējā vidē izplūdīs par (120 x 630=) 75.600 kg mazāk CO2.