1. Kütuse kasutus aastas       Energiakasutus kütteks
  Maagaas m3 / aastas x 9,5 = kWh
  Pruunsüsi kg / aastas x 4,5 = kWh
  Kivisüsi kg / aastas x 6,0 = kWh
  Puit kg / aastas x 4,5 = kWh
  Elektrienergia kWh / aastas x 1 = kWh
             
2. Energiakasutus kütteks Sooja vee tootmiseks kuluv energia
  Energiakasutus kütteks kokku
       kWh  -   kWh = kWh
    (umbes 1000 kWh / inimese kohta)        
             
             
3. Energiakasutus kütteks kokku Köetav pind
    ENERGIAKASUTUS 1 m2
       kWh  :   m2 =   kWh / m2
           
             
  1. Tühjadele väljadele kirjutage kasutatud kütuse või elektrienergia hulk.
2. Tühjale väljale kirjutage sooja vee tootmiseks kuluva energia hulk (umbes 1000 kWh / inimese kohta).
3. Tühjale väljale kirjutage köetava pinna suurus.
4. Vaadake näitajat alumisel värvilisel soojustusväärtuste skaalal.

Juhul, kui Teie maja kütteks kulub palju energiat, soovitame maja täiendavalt soojustada. Täpsemat informatsiooni leiate peatükkidest "Lahendused/Konstruktsioonide näidised" ja "Miks tasub soojustada?".